Silhouettes
Silhouettes
Larus ridibundus si106
Gennaio - Orbetello
Toscana -
ITALY